Viaport Marina Açılıyor | Via Outlet | Viaport Marina

VIAPORT MARINA 11 MAYIS'TA KAPILARINI AÇIYOR

Yeniden Kavuşuyoruz!

Değerli ziyaretçilerimiz;

Açık hava caddeleri, geniş sokakları ve tek katlı yatay mimarisiyle Türkiye’nin en güvenilir yaşam merkezi olan Viaport Marina Shopping 11 Mayıs Pazartesi günü kapılarını tekrar açıyor.

Herkes için oldukça zor geçen bu dönemde bizler eksiklerimizi gidermiş ve sağlığınız için tüm tedbirleri almış olarak sizleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Ferah alışveriş caddeleri ve her daim tazelenen temiz havasıyla alışverişin en güvenlisini yapabileceğiniz Viaport Marina olarak sağlığınızı her şeyin üstünde tuttuğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Sağlıklı günler dileriz.

Yaşam merkezimizin açılışıyla birlikte alacağımız önlemler:

 • Viaport Marina girişlerinde görevli personellerimiz gelen tüm ziyaretçilerimize ateş ölçümü yapacaktır. (ateşi 38 C derecenin üzerinde olan ziyaretçilerimiz alışveriş merkezine alınmayacaktır)
 • Viaport Marina’ya maskesiz ziyaretçi alınmayacak, maske takmayan personel çalıştırılmayacaktır. Merkezimizde görevli güvenlik çalışanları, caddelerimizde gezerek maske takmayan ziyaretçilerimizi uyaracaktır.
 • Kamu kurumları tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, sadece 20-65 yaş aralığındaki ziyaretçilerin girişine izin verilecektir
 • Tüm mağazalarda ve tuvaletlerde dezenfektan üniteleri bulundurulacaktır
 • Çarşımızın ortak alanları, özellikle de sık temas edilen yüzeyler, yürüyen merdivenler ve asansörler düzenli bir şekilde dezenfektanlar ile temizlenecektir
 • Sosyal mesafeye uyumu sağlamak için yürüyen merdivenlerde ve girişlerde uyarıcı işaretleme yapılacaktır
 • Gün içinde belli aralıklarla, çarşı ses sistemi üzerinden sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatıcı anonslar yapılacaktır
 • Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız çarşı içinde sosyal mesafeye uymayan ziyaretçilerimize hatırlatmalarda bulunacaktır
 • Başlangıç olarak, açılış saatimiz 12:00, kapanış saatimiz 19:00 olacaktır; saatler ilerleyen haftalarda değiştirilebilecektir
 • Her bir mağazamız da kendi içinde ayrıca ciddi tedbirler almaktadır. Çalışanlarının bu kurallara uyumunun kontrolünde mağazalarımıza çarşı görevlilerince destek sağlanacaktır. Mağazalarımızın kendi içlerinde alacakları önlemlere örnekler vermek gerekirse;
  • Mağaza içine aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayılarına sınırlama getirilecektir
  • Sık temas edilen yüzeyler düzenli şekilde dezenfekte edilecektir
  • Kasa ve deneme kabinleri önünde sıraya girebilecek ziyaretçiler için sosyal mesafeye uyumu sağlayıcı işaretlemeler yapılacaktır
  • Bazı mağazalarımız ürün denemesi yaptırmayacaktır; buna karşılık, iade işlemlerini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı önlemler alacaktır
  • Bazı mağazalarımız da ürün denemesi yaptıracak; buna karşılık, denenen bir ürünü 24 saat bekletip ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte etmeden tekrar raflara koymayacaktır
  • Ürünlere teması azaltmak için ürün barkodları mümkün mertebe el değmeden görünür yerlere koyulacaktır

Viaport imkanlarından ilk önce ben faydalanmak istiyorum diyorsann

Hemen E-Posta listemize kayıt ol. Hem kampanyalardan ilk sen haberdar ol hem de sürpriz fırsatlardan faydalan...


Kvk metni
KVK Metni'ni Oku !
X Kapat


Nature

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MARİNA HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Tekne Sahipleri, Donatanlar, Kaptanlar, Tekne Ortakları, Tekne Sorumluları ve Tekne Ziyaretçileri ve Ziyaretçilerimiz; Viaport Marina Tuzla deneyiminiz sırasında bizler tarafından işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Via Marina Yapım ve Yönetim A.Ş. (Viaport Marina) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

1. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işlenecek kişisel verileriniz nedir?
Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi kişisel verileriniz; marina içi erişim yetkilerinin yürütülmesi, marinamız iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sizlere verdiğimiz hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, sizlerle kurulan sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Fiziksel Mekan Güvenliği gibi kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

2. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verileriniz, Kanun’da ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37'nci maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen Yat Turizmi Yönetmeliği’nde belirtilen ve Viaport Marina İşletme Yönetmeliği kapsamında çizilmiş sınırlar ile veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yatlara ve yatçılara hizmet vermek amacı ile yapılan marina hizmet sözleşmeleri, rezervasyon formları aracılığı ile ve sözleşmeden kaynaklı karşılıklı edimlerin ifa edilmesi kapsamında mail order formları, virman yazıları, yetki belgeleri, tekne sorumlusu bildirme belgesi, tekne ortak belgesi, kart teslim formu gibi yollarla sizlerden yazılı veya elektronik olarak ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sözleşmelerin kurulabilmesi, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için satış ve pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla, hissedar/ortaklara, hissedar/ortakların sahibi bulunduğu diğer grup şirketlerine, tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuk operasyonlarının yürütülebilmesi için ise, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.


4. Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınız kapsamında tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese yazılı başvuru yaparak veya www.viaportmarina.com.tr internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle e- posta yoluyla iletebilirsiniz.(İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.) Yazılı başvuru adresi: Cami Mah. Balıkçılar Sokak U Blok 20 U D:226 34940 Tuzla/İstanbul E- Posta: viaportmarina@viaportmarina.com

Bilgilerinizin doğru olduğunu lütfen kontrol ediniz. Aksi durumda tarafınıza ulaşmamız ve cevap almanız zorlaşacaktır.